Güzel giyinmek, şık olmak ve üzerimize giydiğimiz kıyafetlerle mutlu olmak isteriz. Kimi zaman düğünlerde, nişanlarda kimi zaman günlük hayatta elimizden geldiği kadar kendimizi ifade edecek kıyafetlerle güne başlarız. İşte tüm bu zamanlarda kullandığımız giyisi ve aksesuarların temel malzemesi olan kumaş renkli, desenli, farklı ebatlarda ve motiflerde üretilebilir. Hem çeşit olarak hem de kullanıldığı malzeme olarak değişik şekillerde hayatımızda yer alabilmektedir. Bazı ürünler hem yapısı hem de ebatları itibari ile diğer türlerinden ayrılmaktadır. Genel olarak kumaş çeşitlerini gruplarsak, pamuk grubu, polyester grubu, ipek grubu ve keten grubu olarak kümeleyebiliriz. Bunların dışında çok daha fazla çeşitler olsa da organik ve polyester yani…

kumasdiyari.com

kumasdiyari.com resmi medium sayfasıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store